TIN BUỒN THÂN MẪU CỦA BẠN NGUYỄN TRI PHƯƠNG

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN NGUYỄN TRI PHƯƠNG

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ BÀ ANNA NGUYỄN THỊ SỰ

TỪ TRẦN LÚC:   18 h 50' NGÀY 07 - 12 - 2015
Nhằm ngày 26 / 10  Ất Mùi.
TẠI:  Ban Mê Thuột, T. Dak Lak

HƯỞNG THỌ:  91 tuổi

LÀ THÂN MẪU CỦA  BẠN  NGUYỄN TRI PHƯƠNG

TOÀN THỂ CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

XIN THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG  BẠN VÀ GIA QUYẾN

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:
DI QUAN :  04 h 30 ' ngày  10/12/2015
( 29/10 ẤT MÙI )

THÁNH LỄ : 5 h 00' cùng ngày

Sau  Thánh lễ linh cửu sẽ được đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng và an táng tại

NGHĨA TRANG GX. THÁNH TÂM


 

 

Trái qua: Bạn Khoa, Tùng, Kim Anh, Thuấn, Thanh Hà

 

Photo: Phạm Văn Cường 

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module