TIN BUỒN THÂN MẪU CỦA BẠN PHẠM VĂN DŨNG - CÀ MAU

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN PHẠM VĂN DŨNG

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ BÀ ISAVE TRẦN THỊ SANG

TỪ TRẦN LÚC:   17h 00' NGÀY 07 - 7 - 2018
Nhằm ngày 24 / 5  Mậu Tuất
TẠI:  Spartanburg, SC 29303, USA

HƯỞNG THỌ:  97 tuổi

LÀ THÂN MẪU CỦA  BẠN  PHẠM VĂN DŨNG

TOÀN THỂ CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

XIN THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG  BẠN VÀ GIA QUYẾN

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:
DI QUAN : 14 h 00 ' ngày 11/7/2018

THÁNH LỄ : VÀO NGÀY 12/7/2018

TẠI GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG, GREER, SC 29650

LỄ HỎA TÁNG TẠI NHÀ QUÀNG LIVING WARTERS

 

 

 

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module