THĂM THẦY CŨ NHÂN NGÀY 20/11/2018
THĂM THẦY CŨ NHÂN NGÀY 20/11/2018 Sáng nay đúng ngày 20/11/2018 nhân  ngày nhà giáo Việt Nam. Các bạn Cường, Kim Anh, Cường, Thuấn , Phú đại diện cho các bạn nhóm lớp Lasan Ban Mê Thuột 64-75 đền thăm Frère  Đoàn Gia Hàm, Thầy dạy Việt Văn năm xưa tại Lasan BMT 1. Tiếp đó các bạn viếng và thắp nhang cho Thầy Nguyễn Thái Đình tại Đường...
KẾT TOÁN QUĨ CỦA NHÓM LỚP ĐẾN NGÀY 30/7/2018
KẾT TOÁN QUĨ CỦA NHÓM LỚP ĐẾN NGÀY 30/7/2018

Danh sách các bạn đã đóng quỹ  từ ngày...

TIN BUỒN BẠN HỌC NGUYỄN LONG ĐÃ QUA ĐỜI
TIN BUỒN BẠN HỌC NGUYỄN LONG ĐÃ QUA ĐỜI

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN...

THĂM BẠN BẠCH LY ĐANG ĐIỀU TRỊ BỆNH TẠI BÊNH VIỆN THIỆN HẠNH – BAN MÊ THUỘT
THĂM BẠN BẠCH LY ĐANG ĐIỀU TRỊ BỆNH TẠI BÊNH VIỆN THIỆN...

Chiều 9/9/2018 , Các bạn đại diện cho nhóm lớp La...

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN LÊ THỊ THU SƯƠNG
TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN LÊ THỊ THU SƯƠNG

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN LÊ THỊ THU SƯƠNG (CỰU HỌC...

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module