THĂM FR. HÀM PHẨU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN THIỆN HẠNH BMT
THĂM FR. HÀM PHẨU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN THIỆN HẠNH BMT      Chiều 16/2/2019 được tin Fr. Đoàn Gia Hàm bị phẩu thuật hiện đang nằm tại bệnh viện Thiện Hạnh BMT. Đại diện cho nhóm lớp La san BMT 64-75 gồm: Phú Hoàng, Kim Anh, Cường, Bằng, Đông đã đến thăm Frère  tại bệnh viện. Vô tình gặp nhóm các bạn La san lớp dưới gồm: Vĩnh Hiền, Hồng Quí,...
TIN BUỒN THÂN PHỤ BẠN PHẠM SĨ THUẦN
TIN BUỒN THÂN PHỤ BẠN PHẠM SĨ THUẦN

TIN BUỒN THÂN PHỤ BẠN PHẠM SĨ THUẦN (CỰU HỌC...

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN PHẠM VĨNH TIẾN
TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN PHẠM VĨNH TIẾN

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN PHẠM VĨNH TIẾN (CỰU HỌC...

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module