CHUYỂN TIỀN TỪ CÁC BẠN HẢI NGOẠI ĐẾN BẠN TRẦN VĂN HÓA
CHUYỂN TIỀN TỪ CÁC BẠN HẢI NGOẠI ĐẾN BẠN TRẦN VĂN HÓA   Sáng nay 04/7/2020. Các bạn: Phú, Kim Anh, Cường, Bằng, Dũng, Thuấn  đại diện cho nhóm lớp La san BMT tiếp tục vào thăm bạn Trần Văn Hóa đang điều trị bệnh tại lầu 4, Khu E, Bệnh Viện Vùng Tây Nguyên. Đồng thời chúng tôi chuyển đến tận tay bạn số tiền 550 USD do các bạn học tại hải ngoại quyên góp...

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module