HỌP MẶT VÀO NGÀY 13-5-2015 VÀ THÁNH LỄ KÍNH THÁNH GIOAN LA SAN 15-5-2015
HỌP MẶT VÀO NGÀY 13-5-2015 VÀ THÁNH LỄ...         Dù biết rằng trong cuộc sống của mỗi bạn bè trong lớp chúng có nhiều trọng trách với gia đình và nhiều lo toan  vất vả trong cuộc sống. Nhưng ban liên lạc của lớp rất muốn duy trì thường xuyên hai cuộc họp mặt hằng năm  vào dịp Lễ thánh Gioan La San 15/5 và một dịp...
MỜI HỌP LỚP NHÂN NGÀY KÍNH THÁNH GIO AN LA SAN 15-5-2015 VÀ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC MỪNG LỄ
MỜI HỌP LỚP NHÂN NGÀY KÍNH THÁNH GIO AN...

Nhân ngày lễ Thánh Gio An La San , theo như thông lệ...

TIN MỪNG LỄ TÂN HÔN CỦA CON BẠN NGUYỄN VĂN CHUYÊN
TIN MỪNG LỄ TÂN HÔN CỦA CON BẠN...

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT 1964 -...

LỜI MỜI TỪ BẠN PHƯƠNG XA – Phạm Văn Ninh
LỜI MỜI TỪ BẠN PHƯƠNG XA – Phạm...

      Đến Thu Sương, Kim Anh, Thúy...

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN ĐINH VĂN TRƯỜNG
TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN ĐINH VĂN TRƯỜNG

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN ĐINH VĂN TRƯỜNG (CỰU...

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module