BÁO CÁO TÀI CHÍNH BUỔI  HỌP MẶT THƯỜNG LẦN IX  24-10-2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH BUỔI HỌP MẶT THƯỜNG LẦN IX 24-10-2020   Buổi họp mặt tổng số các bạn đóng góp vui chung là:  11.300.000 VN ( được kiểm bởi bốn bạn : Sĩ Thuần , Đức Anh , Bạch Ly , Lệ Hoa ) Và tổng chi cho buổi họp mặt là :  16.559.000  VNĐ Như vậy:...
TIN BUỒN THÂN PHỤ BẠN MAI VĂN THUẤN ĐÃ TẠ THẾ
TIN BUỒN THÂN PHỤ BẠN MAI VĂN THUẤN ĐÃ TẠ THẾ

TIN BUỒN THÂN PHỤ BẠN MAI THUẤN (CỰU HỌC SINH LA...

CHÂN THÀNH CẢM ƠN
CHÂN THÀNH CẢM ƠN

       BLL nhóm lớp Lasan BMT 64-75...

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module