BUỔI HỌP MẶT THƯỜNG NIÊN LẦN IX NHÓM LỚP LASAN BANMÊTHUỘT 64-75  VÀO NGÀY 24/10/2020  DIỄN RA TỐT ĐẸP.
BUỔI HỌP MẶT THƯỜNG NIÊN LẦN IX NHÓM LỚP LASAN BANMÊTHUỘT...           Có người nói vui Việt Nam bây giờ chỉ có hai mùa. Mùa dịch bệnh và mùa mưa bão. Do cũng bị ảnh hưởng chung tình hình như vậy . Nên dự trù buổi họp lần IX này vào đầu tháng 8  vừa qua đã bị hoãn lại. BLL của nhóm lớp cố gắng tổ chức buổi họp lần IX này ngày...
TIN BUỒN THÂN PHỤ BẠN VŨ VIỆT TUẤN ĐÃ TẠ THẾ
TIN BUỒN THÂN PHỤ BẠN VŨ VIỆT TUẤN ĐÃ TẠ THẾ

       Nhóm cựu học sinh Lasan...

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN VƯƠNG THỊ MAI HƯƠNG ĐÃ TẠ THẾ
TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN VƯƠNG THỊ MAI HƯƠNG ĐÃ TẠ THẾ

  Ban liên lạc nhóm lớp La san BMT NK 64-75 đại diện...

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN NGUYỄN CHÍ LÂM
TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN NGUYỄN CHÍ LÂM

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN NGUYỄN CHÍ LÂM (CỰU HỌC...

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module