TIN BUỒN SƯ HUYNH COLOMBAN LÊ VĂN ĐÀO CỰU HIỆU TRƯỞNG LA SAN ĐỒI BAN MÊ THUỘT NK: 1964-1969
TIN BUỒN SƯ HUYNH COLOMBAN LÊ VĂN ĐÀO... Sư huynh Colomban Lộc Lê Văn Đào - Pierre Paul Ngày sinh : 02/05/1919 tại Ngọc Hội - Khánh Hòa Tên Rửa Tội: Pierre Paul Lê Văn Đào Nhập Tập Viện ngày 16/08/1936 Nhận Áo Dòng ngày 18/03/1937 Khấn Lần Đầu ngày 19/03/1938 Khấn Trọn đời  ngày 10/08/1944 Từ năm 1938 Sư huynh đã hoạt động phục...
LIÊN LẠC ĐƯỢC VỚI BẠN LÙ SÙI SÁNG
LIÊN LẠC ĐƯỢC VỚI BẠN LÙ SÙI SÁNG

    Khoảng tháng 3/ 2016 bạn Hoàng văn...

ĐÓN MƯA NÀY NHỚ MƯA NĂM XƯA -  Hoàng  Phú
ĐÓN MƯA NÀY NHỚ MƯA NĂM XƯA - Hoàng ...

       Vào trung tuần đầu...

TIN MỪNG LỄ THÀNH HÔN CỦA CON BẠN PHÙNG BÁ TRỰC
TIN MỪNG LỄ THÀNH HÔN CỦA CON BẠN...

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT 1964 -...

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN NGUYỄN VĂN BÌNH
TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN NGUYỄN VĂN BÌNH

TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN NGUYỄN VĂN BÌNH (CỰU HỌC...

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module