KẾT TOÁN QUĨ NHÓM LỚP LASAN BMT 64-75 ĐẾN NGÀY 31/7/2019

KẾT TOÁN QUĨ NHÓM LỚP LASAN BMT 64-75 ĐẾN NGÀY 31/7/2019

Báo cáo thu chi của nhóm lớp 11AB NK 64-75 trong năm qua . Từ ngày 31/7/2018

đến 31/7/2019 cụ thể như sau :

Danh sách đóng quỹ đến ngày 31/7/2019 :

- Ngày 8/8/2018 : Phan Thị Thành.                  300.000 vnđ

-Ngày 23/12/2018 : Cô Cơ :                            2.000.000vnđ

-Ngày 3/1/2019.    : Cô Cơ.:                            1.000.000vnđ

-Ngày 4/1/2019. Thầy Hoài :                           3.000.000 vnđ

-Ngày 1/4/2019 bạn Trần Ngọc Hùng SG.      2.000.000 vnđ

-Ngày 25/6/2019 bạn Kim Anh ( H ).               500.000 vnđ

- Ngày 25/6/2019 Hoàng Đình Phú                 200.000 vnđ

-Ngày 25/6/2019 Phạm Văn Cường.               200.000 vnđ

- Ngày 25/6/2019 Hoàng Văn Bằng.                200.000 vnđ

- Ngày 29/7/2019 Mai Văn Thuấn                    200.000 vnđ

- Ngày 29/7/2019 Trương Công Dũng.            200.000 vnđ

Các bạn ở hải ngoại đóng góp quỹ :

-Bạn Đinh Quang Bình.                                    100usd

-Bạn Đỗ Việt Dũng                                            100 usd

- Bạn Phạm Văn Ninh.                                      100usd

- Bạn Lương Thị Mỹ Hương                             200 usd

- Bạn Nguyễn Thị Ngọc Lan.                             50 usd

- Bạn Nguyễn Đình Tín                                      50 usd

- Bạn Ngô Giao Kèo.                                         50 usd

- Bạn Đinh Đức Trung.                                      100 usd

- Bạn Đậu Hữu Phúc.                                        50 usd

Tổng cộng : 9.800.000 vnđ  và 800 usd

                   - 1.880.000 ( cũ) + 9.800.000 = 11.680.000vnđ

                   - 2.210 usd ( cũ ) + 800 usd.  = 3.010 usd

                     

Sau đây là phần chi quỹ đến 31/7/2019 :

-Phí thuê bao trang web :                              1.100.000

-Thăm viếng chia buồn tang gia :                  2.530.000

-Bù liên hoan ngày 15/5.                                1.020.000

- Thăm thầy , bạn trong lớp đau bệnh.          1.460.000

-Thăm thầy cô ngày 20/11.                             2.682.000

-Chúc tết thầy cô.                                           1.722.000

  TỔNG CỘNG :        10.514.000

       11.680.000 - 10.514.000      =1.166.000 vnđ

Như vậy quỹ lớp đến ngày 31/7/2019 còn lại là :

                1.166.000 vnđ. &. 3.010 usd

 

                                   Đã kiểm tra gồm các bạn : Hoàng Đình Phú
                                                                                  Phạm Văn Cường
                                                                                  Hoàng Văn Bằng
                                                                                   Trương Công Dũng
                                                                                  Mai Văn Thuấn


Sau đây danh sách đóng quỹ sau ngày 31/7/2019 :


-Ngày 7/8/2019 : Phạm Xuân Hải.                            100.000vnđ
                           -Phan Thị Thành.                             500.000 vnđ
                           -Nguyễn Bạch Ly                             500.000 vnđ
                           -Đinh Văn Trường.                           500.000 vnđ
                           -Hoàng Thị Thu Hà.                          1.000.000 vnđ
                           -Cô Cơ.                                             2.000.000 vnđ
                           - Trần Ngọc Hùng ( SG ).                   3.000.000 vnđ
                 - Vương Thị Mai Hương ( USA ).       100 usd
-Ngày 16/8/2019: Nguyễn Đình Tín ( USA ).                  200 usd
                  -Ngày 20/8/2019 : Lương Thị Mỹ Hương (USA ).          200 usd                           
BLL đại diện nhóm lớp xin chân thành cảm ơn Cô Cơ và các bạn đã luôn chung
tay đóng góp quỹ , đã góp phần không nhỏ trong việc duy trì và phát triển lớp
ngày một vững vàng hơn trong tinh thần Lasan thân ái .

 

Và trong lần gặp mặt thường niên lần thứ VIII này , BLL chúng tôi đã chuyển
số tiền của các bạn hải ngoại gởi tặng các bạn gồm có :
- Bạn Phạm Văn Ninh gởi tặng :
                               - Bạn Hoàng Văn Bằng 50usd
                               -Bạn Phạm Văn Cường 50usd
                           -Bạn Ngô Văn Tùng 50usd
                           -Bạn Triệu Chí Long 50usd
-Bạn Đỗ Việt Dũng gởi tặng :
                           -Bạn Triệu Chí Long 50usd
                            -Bạn Nguyễn Đức Anh 50usd
-Bạn Đinh Đức Trung gởi tặng :
                           -Bạn Trần Văn Ba 50usd
      -Bạn Nguyễn Thị Ngọc Lan gởi tặng :
                           -Bạn Nguyễn Đức Anh 50usd

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module