BÁO CÁO THU CHI QUĨ CỦA NHÓM LỚP LASAN BMT ĐẾN NGÀY 20/10/2020

    Quĩ nhóm lớp chúng ta do bạn Nguyễn Thị Kim Anh làm thủ quĩ. Đại diện cho nhóm lớp tôi xin chân thành cảm ơn sự đóng góp nhiệt tình và thường xuyên của các Thầy Cô và các bạn học. Đăc biệt là nhóm bạn học tại Hải Ngoại . Sự đóng góp quĩ của các bạn tạo điều kiện cho nhóm lớp được tồn tại và hoạt động đến ngày hôm nay. Nhóm lớp cũng tin tưởng vào sự rõ ràng và minh bạch của bạn Kim anh ( Thủ quĩ). Kết toán quĩ của nhóm lớp đến ngày 20/10/2020 của bạn Kim Anh. Dưới sự chứng nhận của các bạn trong BLL gồm:

              1/ Hoàng Đình Phú

              2/ Phạm Văn Cường

             3/ Trương Công Dũng

             4/ Hoàng Văn Bằng.

     Đến ngày 20/10/2020 :

    QUĨ CÒN TỔNG CỘNG:    3.610 USD + 13.666.000.VNĐ.

    CHI TỔNG CỘNG:    20.946.000 VNĐ

    SAU KHI TRỪ CHI ĐẾN NGÀY 20/10/2020 QUĨ CÒN: 3200 USD + 2.232.000 VNĐ

 

 

 

CHI TIẾT:

Danh sách thầy cô và các bạn đóng góp quỹ từ ngày 31/7/2019 đến 20/10/2020 gồm có :

7/8/2019 - Phạm Xuân Hải  100.000 vnd

                - Phần Thị Thành  500.000vnđ

                - Bạch Ly.               500.000 vnd

                -Đinh Văn Trường. 500.000vnđ

                -H.T.Thu Hà.           1.000.000 vnd

                -Cô Kim Đấu           2.000.000vnđ

                - Trần Ngọc Hùng. 3.000.000vnđ

                -Vương T Mai Hương 100usd

16/8/2019 :

               -Lương T Mỹ Hương.  200usd

               - Nguyễn Đình Tín      200usd

10/7/2020:

               - Cô Kim Đấu        2.000.000 vnđ

               -Đinh Quang Bình.     50usd

               -Một người bạn.         50usd

25/7/2020:

              -N T Thuý Nga        200.000 vnđ

              - Lê T Thu Sương    200.000 vnd

              -N T Kim Anh ( TQ ) 500.000 vnđ

29/7/2020:

              - Trần Ngọc Hùng.    2.000.000 vnđ

     TỔNG CỘNG :

               12.500.000 vnd &. 600 usd

Cộng với quỹ cũ còn :

             3.010 usd + 600 usd = 3.610 usd

            1.166.000 vnđ + 12.500.000 vnđ  =

                                     13.666.000vnđ

 

Sau đây là phần chi quỹ từ ngày 31/7/2019 đến

20/10/2020 :

Buổi hội ngộ lớp chúng ta ngày 7/8/2019 với tổng chi phí là 17.549.000vnđ .Trong đó các bạn đóng góp vui chung là : 10.200.000vnđ .

   17.549.000 vnđ - 10.200.000 vnđ =

                         - 7.349.000 vnđ

- Phí thuê bao trang web 2019& 2020 :

                                   2.200.000 vnđ

-Chi mua quà bốc thăm ngày hội ngộ :

                                 2.509.000 vnđ

-Thăm thầy cô ngày 20/11

                                 2.000.000 vnđ

-Chúc Tết thầy cô :

                               1.683.000vnđ

-Chia buồn đám tang

                              705.000 vnđ

-Thăm bạn ốm đau :

                             4.500.000vnđ

 

       CHI QUỸ TỔNG CỘNG : 20.946.000 vnđ

 

Quy đổi 410usd = 9.512.000 vnđ

    9.512.000 + 13.666.000 vnđ =

                             23.178.000 vnđ

23.178.000vnđ - 20.946.000 vnđ =

                             2.232.000 vnđ

3.610 usd- 410 usd = 3.200 usd

 

Tổng kết vào ngày 20/10/2020 quỹ lớp chúng ta còn là :

               3.200 usd & 2.232.000 vnđ

Báo cáo quỹ đã được kiểm tra xác thực của các bạn :

      - Hoàng Đình Phú

      -Phạm Văn Cường

      - Trương Công Dũng

      -Hoàng Văn Bằng  .

 

 

 

             

 

 


 


 


 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module