BÁO CÁO TÀI CHÍNH BUỔI HỌP MẶT THƯỜNG LẦN IX 24-10-2020

 

Buổi họp mặt tổng số các bạn đóng góp vui chung là:  11.300.000 VN

( được kiểm bởi bốn bạn : Sĩ Thuần , Đức Anh , Bạch Ly , Lệ Hoa )

Và tổng chi cho buổi họp mặt là :  16.559.000  VNĐ

Như vậy:  16.559.000- 11.300.000 = 5.259 .000 VNĐ

Danh sách các bạn đóng quỹ năm 2020 :

24/10/2020 :

- Bạch Ly :500.000 vnđ

-Phan Thị Thành : 500.000 vnđ

- N T Lệ Hoa : 200.000 vnđ

26/11/2020. :

-Hoàng Đình Phú : 200.000 vnđ

-Hoàng Văn Bằng : 200.000 vnđ

-Trương Công Dũng : 200.000 vnđ

Chân thành cảm ơn các bạn

MỌI CHI TIẾT ĐÓNG GÓP QUĨ CỦA CÁC BẠN HẰNG NĂM NẰM TRONG PHẦN THƯ NGỎ CỦA MỤC TIN TỨC BẠN HỮU

 

 

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module