TIN BUỒN BẠN HỌC NGUYỄN TRI PHƯƠNG ĐÃ TẠ THẾ

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

BẠN : PHÊ RÔ NGUYỄN TRI PHƯƠNG

TỪ TRẦN LÚC:11 GIỜ 25'  NGÀY 07-7-2016
Nhằm ngày 04/6 Bính Thân
TẠI: Giáo Xứ Thánh Tâm
-  Giáo Phận Ban Mê Thuột - T Đắc Lắc

HƯỞNG DƯƠNG:  59 TUỔI

LÀ BẠN HỌC CỦA LỚP LASAN  BAN MÊ THUỘT 64 -75

TOÀN THỂ CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

XIN THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG   TANG QUYẾN

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:

NHẬP QUAN: LÚC 20 h 00' ngày  07-7-2016
ĐỘNG QUAN: LÚC 04 h 30' ngày  09-7-2016

AN TÁNG: TẠI NGHĨA TRANG GIÁO XỨ THÁNH TÂM 

Giáo phận Ban Mê Thuột- DAKLAK

 

 

 

 

Hơn 20 bạn học đã đến viếng bạn Phương

 Bạn Kim Anh chuyển tiền phúng điếu của  hai bạn  Kèo-Ngọc đến gia đình bạn Phương

Phú mến!

 Phàm là thân phận con người thì " Sinh , Lão , Bệnh , Tử "  là 4 giai đoạn mà mỗi người điều phải qua cả  , ít hay nhiều , lâu hay mau thì  mình đều tin tưởng vào phần số của mổi người . Tuy nhiên  bạn Nguyển Tri Phương rời cuộc chơi với anh em mình quá sớm , 59 tuổi  với lứa tuổi này thì anh em mình cũng có thể tự hào là " Lục thập  tri thiên mệnh " được rồi , tuy nhiên đời thì có nhiều câu hỏi mà chẳng có câu trả lời thoả đáng cả .

 Trước sự mất mát to lớn này , Gia đình Kèo , Ngọc xin thành thật chia buồn cùng chị Phương và tang quyến .Cầu xin linh hồn bạn  Nguyễn Tri Phương được hưởng phúc đời đời trên nước Chúa .

 

 Photo: Hoàng  Phú

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module