TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN NGUYỄN VĂN BÌNH

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN NGUYỄN VĂN BÌNH

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ BÀ MARIA TRẦN THỊ TIN

TỪ TRẦN LÚC:   7 h 30' NGÀY 10 - 5- 2016
Nhằm ngày 4 / 4  Bính Thân
TẠI:  Ban Mê Thuột, T. Dak Lak

HƯỞNG THỌ:  92 tuổi

LÀ THÂN MẪU CỦA  BẠN  NGUYỄN VĂN BÌNH

TOÀN THỂ CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

XIN THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG  BẠN VÀ GIA QUYẾN

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:
DI QUAN :  4 h 30 ' ngày 12/5/2016

THÁNH LỄ : 5 h 30' cùng ngày

Sau  Thánh lễ linh cửu sẽ được đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng và an táng tại

NGHĨA TRANG GX. CHÍNH NGHĨA

 

 

 

Trái qua: Kiếm, Rinh, Bằng, Ngọc, Cường, Hà, Nguyễn Văn Bình

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module