TIN BUỒN THÂN MẪU CỦA BẠN HOÀNG VĂN NIỆM ( CHI LĂNG)

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN HOÀNG VĂN NIỆM

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ BÀ TÊRÊSA HOÀNG THỊ TÂM

TỪ TRẦN LÚC:   08 h 00' NGÀY19 - 12 - 2015
Nhằm ngày 09 / 11  Ất Mùi.
TẠI:  Ban Mê Thuột, T. Dak Lak

HƯỞNG THỌ:  100 tuổi

LÀ THÂN MẪU CỦA  BẠN  HOÀNG VĂN NIỆM

TOÀN THỂ CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

XIN THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG  BẠN VÀ GIA QUYẾN

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:
DI QUAN :  03 h 45 ' ngày  21/12/2015

THÁNH LỄ : 4 h 45' cùng ngày

Sau  Thánh lễ linh cửu sẽ được đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng và an táng tại

NGHĨA TRANG GX. CHI LĂNG

 

 

 

 

 Bạn Hoàng Văn Niệm có đôi lời cảm tạ

 

Trái qua: Kiếm, Chuyên, Thuần, Hoàng, Bằng, Cường, Tiến

Photo: Hoàng Đình Phú

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module