TIN BUỒN THÂN MẪU CỦA BẠN DIỆP NGUYỆT TÌNH

TIN BUỒN

THÂN MẪU BẠN DIỆP NGUYỆT TÌNH

(CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT)

BAN LIÊN LẠC VÀ CÁC BẠN CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

NIÊN KHÓA 64-75

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN:

CỤ BÀ ANNA NGUYỄN THỊ NA

TỪ TRẦN LÚC:   16 h 45' NGÀY 24 - 12 - 2015
Nhằm ngày 14 / 11  Ất Mùi.
TẠI:  Ban Mê Thuột, T. Dak Lak

HƯỞNG THỌ:  90 tuổi

LÀ THÂN MẪU CỦA  BẠN  DIỆP NGUYỆT TÌNH

TOÀN THỂ CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

XIN THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG  BẠN VÀ GIA QUYẾN

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:
DI QUAN :  14 h 00 ' ngày  26/12/2015

THÁNH LỄ : 14 h 30' cùng ngày

Sau  Thánh lễ linh cửu sẽ được đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng và an táng tại

NGHĨA TRANG GX. KIM MAI

 

 

Trái qua: Lâm V Bình, Bằng, Phú, Hà, Ngọc, Kim Anh

Anh Hội ( La san đàn anh) có đôi lời cảm tạ

Photo: Hoàng Đình Phú

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module