TRĂM HOA..............- Phạm Sĩ Thuần

Hoa lay đùa gió nắng ,

Tràn sức sống  tinh khôi .

Kết nguyên khí đất trời ,

Tặng chúng nhân hưng phấn .

Thanh cao....trào ý nguyện ,

Hương sắc quyện ...muôn hoa

Thơm đẹp biếu làm quà

Êm đềm duyên thiện mỹ

Bài học lễ :huyền vi

Yếu hèn sinh rực rỡ

...Chuyền mạch qua ý thơ !

Gói tri ân  nhà giáo

Gánh một đời thơm thảo

Mài tri thức nhiệt tâm ,

Mớm trò nhỏ thân thương .

No hành trang  toàn bích .

Người  và hoa tương tác.

Sống hữu ích hy sinh

Tiếp thế hệ vươn lên

Tàn  hoa  nào có tiêc !

Nhớ về thầy cô

20/11

PST

 

Hoa Glaieul tím mà Anh Hoài gửi hạt giống từ Pháp về đã ra hoa

 

 

 

Còn hoa giroflee chắc sắp cho nụ

Chú thích của BBT: Giống hoa của Anh Hoài gửi từ Pháp về rất nhiều và đa chủng loại. Nhưng có lẽ vì khí hậu không thích hợp cho lắm. Nên các bạn đã ra công vun trồng, nhưng kết quả chưa khả quan.  Nếu đạt yêu cầu cao nhất là bạn Phạm Sĩ Thuần ( Chi Lăng). Bạn đã gieo trồng và hoa đã nở như các hình chụp trên. Rất hoan nghênh bạn

 

   

 

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module