BAN LIÊN LẠC MỚI CỰU HỌC SINH LA SAN BAN MÊ THUỘT ĐƯỢC BẦU LẠI VÀO NGÀY 23/4/2016

Vì lý do sức khỏe anh Dương Quang Định trưởng ban liên lạc cũ của cựu học sinh La San Ban Mê Thuột không thể tiếp tục được công việc trưởng ban một cách hiệu quả. Vào buổi sáng Thứ Bảy 23/4/2016 ,  một số anh em đại diện cho các lớp của Cựu Họa Sinh La San Ban Mê đã  hội ý tại La San Ban Mê Thuột 1 và bầu lại ban liên lạc mới. Anh em đã nhất trí bầu nhân sự ban liên lạc mới như sau:

Trưởng Ban: Anh Nguyễn Hoàng Phúc – Lớp Salomon – Niên Khóa 1962-1974

Phó Ban: Anh Trần Xuân Hồng – Lớp Song Nguyên – Niên Khóa 1965 – 1975

                  Anh Đinh Quang Thiềm  - Niên Khóa 1964-1975

                 Anh Nguyễn Xuân Vĩnh Hiền – Niên Khóa 1966-1975

 Thủ Quĩ:  Bạn Nguyễn Thị Chính – Niên Khóa 1966-1975 

Rất mong với nhân sự ban liên lạc mới trẻ khỏe và đầy năng lực, sẽ tạo nhiều chuyển biến tích cực trong các nhóm cựu học sinh La san Ban Mê  trong tình thân ái và đoàn kết.

Ban liên lạc mới của Cựu Học Sinh La San Ban Mê Thuột

Anh Nguyễn Hoàng Phúc: Trưởng Ban

Anh Trần Xuân Hồng

Anh Nguyễn Xuân Vĩnh Hiền

Trái qua: A. Thiềm, A Phúc, Anh Hồng, Bạn Chính

Photo: Hoàng Phú


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module