THĂM BẠN BÈ TẠI HOA KỲ VÀO THÁNG 7/2015

Vào tháng 7/2015 bạn Phan Ngọc Kiếm có một  chuyến du lịch đến Hoa Kỳ. Đó là cơ hội để bạn  Kiếm gặp gỡ được một số bạn học của chúng tại California, Hoa Kỳ. Có ghé nhà bạn Ngô Giao Kèo, nhà bạn Mỹ Hương,  gặp gỡ được các bạn  Ngọc Lan, Đình Tín, Mai Hương, Thanh Ngọc. Riêng bạn Ngọc Lan rất nhiệt tình  còn hướng dẫn bạn Kiếm đi đây đó, tham quan một  số danh lam thắng cảnh, những địa danh nổi tiếng  tại Hoa Kỳ. Bạn bè từ Việt Nam sang gặp bạn học cũ tại Mỹ là điều hiếm có. Hy vọng rằng trong tương lai chúng ta sẽ có nhiều dịp đi như bạn Kiếm  tại Hoa Kỳ. Những hướng dẫn viên du lịch thì không thiếu. Vì bạn học của chúng ta tại Hoa Kỳ rất nhiều và cũng rất nhiều tình cảm thân thương nồng ấm, dành cho mỗi bạn học lớp chúng ta.

                           HĐP

 Trái qua: Đình Tín, Mai Hương, Ngọc Lan, Thanh Ngọc, Kèo, Kiếm

 Hình chụp tại sân sau nhà bạn Ngô Giao Kèo tại Cali,USA

 

 Trái qua: Kiếm, Kèo, Mỹ Hương, Ngọc Lan

 

 

 

 Bạn Nguyễn Đình Tín và Phan Ngọc Kiếm

 

 Gia đình bạn Nguyễn Đình Tín

 

 Trái qua : Kiếm, Kèo, Mỹ Hương

 

 

 

 

 

 

 

  Bạn Ngọc Lan và Kiếm

 

 

Hình lấy từ facebook

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module