THĂM VIẾNG FRÈRE PIERRE THÁI SƠN MINH – Trần Ngọc Hùng

         Bảng “Chúc mừng năm mới” của các nhà thờ chưa kịp gỡ xuống.  Gia đình Lasan đã nhận được hung tin Sư Huynh Phê Rô Thái Sơn Minh qua đời .  Sư Huynh ra đi để lại khoảng trống lớn lao cho Ban liên lạc Lasan nói riêng và tất cả gia đình Lasan nói chung.  Vì tất cả các sự kiện La san hội ngộ đều có sự tham gia tổ chức của Sư Huynh.  Sư Huynh Phê Rô Minh đã để lại trong lòng chúng ta biết bao ấn tượng . Chúng tôi La san Banmethuot rất bất ngờ khi nhận được tin dữ này.  Vì vào năm 2018 khi La san Ban me thuot đươc giao cho đăng cai tổ chức La san hội ngộ tại Mai Thôn .  Chúng tôi đã nhận được sự cộng tác của Frère .  Lòng hăng say, sự nhiệt tình và tài năng của sư huynh đã góp phần rất lớn vào sự thành công của sự kiện hội ngộ La san 2018.  Nhưng không phải chỉ sự kiện La san hội ngộ 2018 mà hầu như tất cả mọi sự kiên do La san tổ chức đều không thể thiếu sự góp mặt của sư huynh . Chúng tôi đã có dịp trò chuyện cùng Xuân Vinh trưởng ban liên lạc cựu học sinh Lasan, bạn đã rất bối rối và lo ngại cho các sự kiện La san được tổ chức sắp tới khi không còn sự cộng tác của sư huynh.

       Vẫn biết  “Mọi sự đều do Thiên Chúa quan phòng” nhưng chúng ta những con người yếu đuối cũng rất đau buồn và thương tiếc khi chứng kiến sự ra đi của Sư Huynh Phê Rô Thái Sơn Min .  Nguyện xin Thiên Chúa xót thương đón nhận linh hồn Frère Pierre Minh mau chóng vào hưởng nhan thánh Chúa.

 

 

 

 

 

 

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module